fbpx

Dětská skupina se srdcem

Proč školka Kulihrášci

Zjistěte, v čem se lišíme od ostatních školek a na co se u nás můžete těšit.

V čem se lišíme od ostatních školek

Čeká na vás rodinný, přátelský a individuální přístup s řadou aktivit navíc.

U nás najdete unikátní vzdělávací program citlivě zapojující prvky Montessori pedagogiky, zážitkového učení a výchovného směru Respektovat a být respektován.

Myslíme na zdravý vývoj dětí: důsledně dbáme na správnou zubní hygienu dětí, věnujeme zvýšenou pozornost otužování, dětem dopřáváme dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a klíčová je pro nás vyvážená a zdravá strava.


Co je Montessori

Pedagogika Montessori je uceleným a propracovaným vzdělávacím systémem, jenž respektuje vývojové období dítěte. Je založena na nejmodernějších poznatcích současné vývojové psychologie.

Učitelé dítě nenápadně vedou a pomáhají mu na cestě k samostatnosti podle hesla Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Výuka postupuje od konkrétního k abstraktnímu. K tomu využívá speciálně vyvinutých pomůcek, které usnadňují pochopení nových jevů a pomáhají k lepšímu zapamatování nově nabytých dovedností.

Montessori pedagogika staví na několika základních pilířích: bezpečnosti, ohleduplnosti, spolupráci, tichu, klidu a lásce.

Pomůcky Montessori pedagogiky

  • Dítěti umožňují si nový koncept osahat a vyzkoušet na vlastní kůži v protikladu k abstraktnímu vysvětlování. 
  • Usnadňují zvládnutí nového konceptu, protože každá pomůcka se soustředí jen na jednu kvalitativní vlastnost.
  • Dětí se se seznámí s barvami, zvuky či hudbou. Ale také se základy budoucí školní výuky – počítáním, čtením a psaním.
  • Pomůcky Montessori však pomohou i se zvládnutím složitějších věcí, jimž často nerozumí nebo je nezvládají ani někteří dospělí.

Co je zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika stojí na následujícím principu: lidská mysl si věci snadněji a lépe zapamatuje, když je spojí s nějakou intenzivní emocí. Podporuje intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací

Stojí na učení se z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a na společném překonávání výzev.

Zážitková pedagogika rozvíjí tvůrčí postupy, posiluje aktivní jednání a pomáhá k lepšímu vytváření neformálních vztahů.

Práce zážitkového pedagoga spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá intenzivní prožívání, a následné pedagogické práci s těmito prožitky (zpětnou vazbou).

Metody zážitkové pedagogiky

  • Stojí na skupinové spolupráci při pohybových, výtvarných či hudebních aktivitách.
  • Oproti klasické metodě výuky je zážitková pedagogika založena na aktivitě dětí, při níž učitel ustupuje do role pozorovatele. Dítě tak přejímá odpovědnost za výsledky učení.
  • Dítě od učitele dostává zpětnou vazbu, díky níž pochopí a uchopí učený koncept. Ten pak snadno zobecní k dalšímu využití v reálném životě.
  • Učitelé v rámci výuky vytvářejí prostor ke sdílení pocitů a k otevřené diskuzi, díky níž dítě pochopí skutečné příčiny a následky.
  • Zážitkové učení aktivně podporuje rozšiřování komfortní zóny. Díky tomu pak dítě v běžném životě v řadě situací nemá nepříjemné pocity a obavy.

Aktivity nad rámec běžné školky

Dětí u nás mají perfektní péči. V rámci školky poskytujeme zdravotní screening, zubní, oční, logopedickou a grafomotorickou prevenci, či technické dílny.

Kroužky pro děti

Děti se u nás rozhodně nenudí. Jejich rozvoji věnujeme maximální péči. Podívejte se, jaké kroužky jsme pro děti připravili.

Adaptační program a přestup z jiné školky

Myslíme na snadné zvládnutí nástupu dítěte do školy a vycházíme vám maximálně vstříc. Dítě si tak u nás zvykne na nové prostředí, učitelky i kamarády velmi snadno.