fbpx

Školka se srdcem

Aktivity pro děti

 

Děti se u nás rozhodně nenudí. Podívejte se, jak pestrý u nás mají program

Všechny aktivity přizpůsobujeme věku dětí a jejich smyslovému vnímání.

Všechny aktivity vedeme v duchu zážitkové pedagogiky.

 

Každodenní aktivity

  • sportovně pohybové aktivity
  • podpora grafmotoriky
  • sportovně-pohybové aktivity míčové a jiné hry, zdravé sportování přiměřené věku
  • podpora a rozvoj jemné motoriky rukou
  •  hudební aktivity: učíme se rytmice na hudební nástroje a zpíváme
  • tvoření a arteterapie

Hippoterapie

  •  je nejvíce zažitou fyzioterapeutickou metodou, jež využívá přirozený pohyb koně v kroku jako stimul pro tělo a organismus člověka a coby rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, jenž je tím pádem terapeutickou balanční plochou. Slouží mimo jiné i k podpoře motivace aktivizace
  • V sudé týdny v Kulihrášcích vítáme chovatelku Hanku a její zvěřinec. hanka nám mimo poníka Sáry, přiváží i oslíka Herbyho, nebo kobylku Aranku. Děti si mimo samotné terapeutické projížďky vyzpouší i péči o podkovy, hřebelcování a krmení.. 

Canisterapie

  • Spočívá v kontaktu se speciálně vycvičeným pejskem. Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti a rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.
  • Pravidelně nás v liché týdny navštěvují  dětmi i námi milovaní  terapeutičtí pejsci plemene Corgi, nebo Samojed vedeni svými páníčky. Pejsci samozřejmě prošli certifikovaným výcvikem, jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou

Mám zájem o školku Kulihrášci

Chcete se za námi přijít podívat? Nebo chcete další informace? Odešlete formulář a my se vám sami ozveme.