fbpx

Dětská skupina se srdcem

Denní program školky

7:00 8:30 Příchod dětí, hry podle zájmu dětí, individuální práce, výtvarné činnosti. Přivítání se s kamarády.
8:30 9:15 Komunitní kruh, řízená činnost (skupinová) – důležitá část dne, kdy si ukazujeme, povídáme si o daném měsíčním tématu (dle období) a učíme se nové básničky a písničky (dramatizujicí a rytmické činnosti). Jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky, psychomotorické a kontaktní hry atd.
9:20 9:40    Svačinka, hygiena.
10:00   11:50   Pobyt venku a prožitkové aktivity.
12:00 12:20 Oběd
12:20 14:30 Čtení pohádky, odpočinek. Svačinka. , pobyt venku, odchod dětí.
14:31 17:00 Odpolední volnočasový Klub Kulihrášek

Časy jsou pouze orientační, program se může měnit dle naladění dětí, podle počasí, podle aktuální situace. V případě krásných dní se celodenní program může přesunout ven.

Po obědě odpočívají všechny děti minimálně 30 minut při čtení a poslechu pohádky.  Děti nejsou k odpočinku ani spánku nuceny. Naši nespavci si po poslechu pohádky mají možnost vybrat z klidových činností ( deskové hry, grafomotorické hry, skupinové klidové hry, individuální hra) Spánek vychází z individuálních potřeb dětí.