fbpx

Dětská skupina se srdcem

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU


 

SPONZORSTVÍ

 

Děkujeme všem rodičům, sponzorům i dalším dárcům za podporu naší dětské skupiny. Této podpory si velmi vážíme.

 

Všechny příspěvky byly vždy uvážlivě využity ve prospěch dětí v těchto oblastech:

 • didaktické pomůcky

 • nákup hraček

 • doplňování výtvarného materiálu

 • úprava zahrady

 

Jak můžete naší dětské skupině i nadále pomoci:

 • pokud chcete přispět drobnými věcnými dary, obraťte se prosím na tety

 • finanční dary je možno poskytnout po dohodě s ředitelkou DS v těchto formách:

 • v hotovosti oproti příjmovému dokladu

 • na účet DS, číslo účtu Bankovní spojení: 6649 1623 19/ 0800 u České spořitelny

 

Se sponzory bude sepsána darovací smlouva na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si  můžete také sami dohodnout.

Všechny příspěvky budou vždy uvážlivě využity ve prospěch dětí v těchto oblastech:

 • dovybavení jednotlivých herniček 

 • modernizace koupelny dětí
 • nákup hraček a didaktických pomůcek

 • nákup sportovních potřeb a pomůcek na zahradu

 • nákup pohádkových čepiček a maňásků k dramatizaci pohádek

 

Dětská skupina přivítá  sponzorské dary v jakékoliv formě . Budeme rádi za každou Vaši podporu, která přispěje k pohodě a spokojenosti dětí i Vás rodičů v prostředí naší dětské skupiny.