fbpx

Dětská skupina se srdcem

Vize, cíle a hodnoty Kulihrášků

 


Naší VIZÍ je vytvořit pro děti prostředí, láskyplné, podnětné, motivující a podporující. V naší práci se opíráme o poznatky Montessori pedagogiky, zážitkového učení a výchovného směru Respektovat a být respektován.

Plán výchovy a péče je koncipován a naplňován tak, aby děti nepřetěžoval nadbytkem informací, děti motivoval a povzbuzoval jejich přirozenou zvídavostdůvěru sama v sebe. 

Naším cílem je citlivě a s ohledem na osobnost každého dítka předávat hravou formou hodnoty, v něž sami věříme a jež jsou klíčové pro jejich správný morální, emočnísociální rozvoj.

V dětech podporujeme a rozvíjíme zdravé sebevědomí, úctu k okolí, a především pozitivní přístup k lidem i životu jako takovému.

 

Jsme dětskou skupinou rodinného typu. Pro naši práci je klíčová především láska k dětem, schopnost porozumění a empatie.

Děti u nás bereme jako partnery sobě rovné, budujeme vzájemně respektujícíneautoritativní vztahy. Jsou nám, pečujícím, odrazem naší práce.

Individuální přístup ke každému z nich pro nás není líbivou a lacinou reklamní frází, ale základem pro práci s dětmi.

Vybudovali jsme prostředí, v němž se děti cítí v bezpečí, jsou obklopeny smysluplnými a podnětnými pomůckami a v neposlední řadě i lidmi, kteří svoji práci milují a dávají do ní mnohé ze sebe samých. Jsme tu s láskou a vždy otevřenou náručí pro Vaše děti.