fbpx

Dětská skupina se srdcem

Pravidelné aktivity pro děti

Všechny aktivity přizpůsobujeme věku dětí a jejich smyslovému vnímání.

Všechny aktivity vedeme v duchu zážitkové pedagogiky.

Výtvarné a kreativní činnosti

 • kreativní činnosti
 • práce s různorodými materiály
 • kreslení, malování
 • práce s modelačními hmotami

Hudební a rytmické činnosti

 • rytmizace dětských říkadel
 • rytmizace písní a básniček s nástroji
 • zpěv s doprovodem i bez

Pohybové činnosti

 • pohybové hry
 • hry podporující lokomoci
 • hry podporující hrubou motoriku
 •  

 

 

Aktivity nad rámec PvP

V případě zájmu rodičů rádi zajistíme vašim dětem:


 

Zubní prevence

Kontrola stavu zubů a dásní dětí v naší školce vám ušetří spoustu času, který byste strávili chozením po doktorech.

Zubní prevenci v případě zájmu rodičů provádíme 2x ročně.

 


Oční prevence

Už žádné běhání po doktorech. Oči vašeho dítěte vyšetří optometrista přímo v dětské skupině. Vyšetření je bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné. Vyšetření umožňuje odhalení řady očních vad v brzkém stádiu.

Oční prevenci provádíme 1x ročně.

Logopedická prevence

Preventivní logopedická péče se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti dětí a umožňuje včasné odhalení vad řeči. Vyšetření provádí zkušená logopedka přímo v naší školce. Ta poskytuje také individuální lekce.

Logopedickou prevenci provádíme 4x týdně.

Zajišťujeme návštěvy p. logopedky přímo v DS


Grafomotorická prevence

Slouží k odhalení grafomotorických vad a obtíží (spojených s psaním a kreslením), jako je například tuhá ruka. S dětmi cvičíme správný úchop, uvolňování ruky a pomocí řady činností, jako je modelování a hraní s kostkami, celkový rozvoj grafomotoriky.

O grafomotoriku pečujeme každý den.

Hippoterapie

Každých 14 dní tráví děti v přítomnosti koně a poníka. Vedeme děti k pozitivnímu vztahu ke zvířatům. Děti se o koně postarají, nakrmí jej a projdou zdravotním cvičením v sedle.


Canisterapie

Spočívá v kontaktu se speciálně vycvičeným pejskem. Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti a rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

 

Technické dílny

Děti v jejich rámci poznávají jednotlivá nářadí, k čemu slouží a jak se používají. Tím si jednak upevní základy jemné motoriky, ale také se naučí bezpečně manipulovat s nářadím a osvojí si správné pracovní postupy.

Zábavu v dílně si děti užijí každý týden.